Paraf ile Süvari’de 50 TL ParafPara ve 7 aya varan taksit!